مشتریان، محور ارزش آوا

تماس برای مشاوره

آوا کلینیک

ایده اولیه از ایجاد کلینیک تاسیسات ساختمانی آوا، تامین، تجهیز و ارائه خدمات مهندسی و اجرابه انواع پروژه ها و شرکت های ساختمان بوده است. از این سو، با توجه به تنوع وسیع طیف محصولات در حوزه تاسیسات ساختمان، انتخاب، تامین و تحویل مواد اولیه صحیح با قیمت مناسب و مشخصات مورد نیاز پروژه یکی از کلیدی ترین مسائل در سرعت پیشرفت پروژه یکی از کلیدی ترین مسائل در سرعت پیشرفت پروژه میباشد.

بهترین ها در یک مجموعه

یکی از مهمترین اهداف در این مجموعه، گردآوری و تامین مهمترین اجزا و مصارف شرکت ها و پروژه های ساختمانی در حیطه تاسیسات با معتبر ترین برندهای فعال در کشور است.